Home Bestuur Bezoek Aktiviteiten Voorbeeld

Stichting Geschiedkunde de Maaskentj te Stein aktiviteiten

Voorbereidingen voor het maken van een  boek over de
St. Martinus kerk te Stein

Permanente SGM aktiviteiten

bulletVerdergaan met het inventariseren van het kerkarchief van de St. Martinus parochie te Stein. Dit door de gegevens dmv databases en scans op een moderne manier vast te leggen en toegankelijk te maken.
bulletIdem van het archief van Pater Munsters.
bulletVerzamelen van alles wat over deze kerk te vinden is , in de diverse archieven.
bulletMaar ook wordt de medewerking van alle mensen gevraagd , die mogelijk nog in het bezit zijn van foto's of ander materiaal, dat een licht kan werpen op de geschiedenis van de St. Martinuskerk te Stein, haar pastoors, kapelaans,en parochianen door de eeuwen heen.
bulletAl dit materiaal wordt digitaal verwerkt en normaal aan de bezitter terug gegeven. Schenken aan het parochie-archief mag natuurlijk ook. Voorbeelden.
bulletOpenstelling SGM lokaal ( bevat oa ca 600 boeken over deze streek) , iedere maandagavond voor iedereen toegankelijk.
bulletBeginnende stamboomonderzoekers op weg helpen.
bulletSoftware ontwikkeling tbv vastleggen gegevens van onze voorouders, dmv een eigen geneatoomtheorie
bulletBeheer gegevens naar GenDaWin database. Dit door o.a.  aansturen en opleiden van ca 60 vrijwilligers door heel Limburg en daarbuiten. ( Ook Maasmechelen )
bulletRegelmatig vrijwilligers-dagen o.a in Born en in het Rijksarchief Limburg te Maastricht.
bulletOnderhoud computers in archieven van Weert en Sittard-Geleen te Born, en bij SGM zelf in het clublokaal.
bulletHet maken van een index-cd, die als GenDaLim cd uitgegeven wordt. Ondertussen is al de 5e cd verschenen. Deze 4talige cd met gegevens over onze Limburgse voorouders, wordt over de hele wereld verkocht.
bulletGenLias ondersteuning voor de provincie Limburg.
bulletSamenwerking met de Vereniging Heemkunde zonder Grenzen
bulletEigen website bijhouden.
Aanleveren van materiaal aan een van de bestuursleden van SGM of aan de St. Martinus kerkarchivaris
Arie Marchal,
Schuttekleef 16, 6171HM , Stein

emailen kan ook
Actuele informatie van de 3 parochies van Stein