Home GenDaLim SGM LGA GenDaWin GRISWin

Wat is een geneatoom ?

Een geneatoom is de kleinste eenheid van genealogische / historische informatie. Ze bestaat uit 4 entiteiten.
Wie, Wat, Waar en Wanneer.
 Op deze manier is het mogelijk om iets ( kan een persoon, roerend of onroerend goed zijn) vast te leggen in een ruimte-tijd dimensie.

 Meer...