Home GenDaLim SGM LGA GenDaWin GRISWin

Limburgs Genealogisch Archief

Secretariaat:
Wilhelminastraat  16-27, 6131 KN Sittard
Tel. 046-4373876 

Postrekening:  593490 t.n.v.Stichting LGA te Geleen

email: johoen@kpnplanet.nl

Huub Kreijns
Uit het duister van het verleden

Binnenkort wordt Huub Kreijns 80 jaar. Bij die gelegenheid geeft de Stichting Limburgs Genealogisch Archief de definitieve versie van  zijn genealogisch levenswerk uit. Eerdere versies zijn voor Limburgse onderzoekers welbekend. De auteur heeft het hele werk nog eens grondig doorgelopen en waar nodig correcties aangebracht en aanvullingen verstrekt.

Het boek gaat voor meer dan de helft over families binnen de driehoek Maastricht, Heerlen en Sittard. Verder voor een kwart over families in de aangrenzende Belgische en Duitse grensgebieden, vooral de Selfkant. Menig huwelijk overschreed de huidige nationale grenzen.

Ook andere gewesten komen aan bod, vooral Gouda en omgeving, Rotterdam,Utrecht, Gorinchem-Schoonhoven, Haarlem-Aalsmeer, Dongen-Oosterhout en andere streken in Noord-Limburg en Noord-Brabant.

Het boek verschijnt in het najaar van 2005. Het telt ongeveer 300 bladzijden, formaat A4, in twee kolommen en is voorzien van een uitvoerig register. Tot 1 augustus 2005 wordt un in de gelegenheid gesteld om in te tekenen. Men kan intekenen c.q. bestellen door overmaking van 34 Euro op girorekening 593490 t.n.v. Stichting LGA te Geleen met vermelding `Boek Kreijns`. Vermeldt wel uw adres bj de overschrijving! Bij verschijnen wordt u het boek dan direct toegezonden. Na 1 augustus 2005 wordt de prijs 40 Euro inclusief verzendkosten

Wie te zijner tijd het boek tegen contante betaling (dus zonder de verzendkosten van 4 Euro)  wil komen afhalen bij Jo Hoen, Wilhelminastraat 16-27, 6131 KN Sittard , gelieve schriftelijk of per e-mail (johoen@kpnplanet.nl) een exemplaar te reserveren vr 1 september.

Andere uitgaven van het LGA
Limburgse voorouders
Uit het duister van het verleden