Home GenDaLim SGM LGA GenDaWin GRISWin

Limburgs Genealogisch Archief

Secretariaat:
Wilhelminastraat 16-27 ,
6131 KN Sittard
Tel. 046-4373876 

Postrekening:  593490 t.n.v.Stichting LGA te Geleen

email: johoen@kpnplanet.nl

Régis de La Haye
Limburgse Voorouders

Handleiding voor genealogisch onderzoek in Limburg

De derde, herziene en uitgebreide druk verschijnt op 20 maart 2005!

In 1994 verscheen de tweede druk van dit onmisbare werk, een gezamenlijke uitgave van de Stichting Vrienden van het Rijks­archief en de Stichting Limburgs Genealogisch Archief. Iedereen die bij zijn genealogisch onderzoek op Limburgse voorouders stuit, weet al gauw dat alle algemene “Hollandse” handleidingen best wel bruikbaar zijn, maar toch niet die specifieke informatie bieden, die noodzakelijk is bij naspeu­ringen in onze contreien! Vandaar het grote succes van deze handleiding.
       Tien jaar later is het tijd voor een grondige “update”. Niet dat er zoveel verandert bij het genealogisch onderzoek, maar sinds 1994 is er nogal wat nieuws onder de zon gekomen: denk maar eens aan de computer en internet. Bovendien is het noodzakelijk de literatuurverwijzingen bij te werken om de on-derzoeker nuttige en bijdetijdse informatie te verschaffen bij zijn naspeuringen.
       Juist de opkomst van internet maakt het noodzakelijk om de beginnende genealoog een degelijke ondergrond te bieden, omdat hij anders door de bomen het bos niet meer ziet en nogal gemakkelijk in het woud aan informatie verdwaalt. Ook de gevorderde onderzoeker kan zijn voordeel doen met de gedetailleerde aanwijzingen voor onderzoek en verwerking van gegevens. Duidelijke voorbeelden laten niet alleen zien wat men kan verwachten, maar ook wat en waar men moet zoeken.

De auteur is een goede bekende van iedereen die zich met genealogie in Limburg bezighoudt, niet alleen vanwege zijn functie op het Rijksarchief te Maastricht, maar ook als voor­malig hoofdredacteur van het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, als publicist van boeken en artikelen en als spreker bij diverse vergaderingen en lezingen. In elk geval is hij zo deskundig op het terrein van de Limburgse genealogie, dat hij de geschiktste persoon was om deze Hand­leiding te schrijven.

Wat vindt u erin?
Alle informatie die u nodig hebt om aan stamboomonderzoek te beginnen en om de problemen die u onderweg tegenkomt te overwinnen, Daarnaast leert u de bereikte resultaten overzichtelijk vast te leg­gen. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan de achter­grondkennis die noodzakelijk is om stamboomonderzoek te verheffen boven het niveau van het “legpuzzle oplossen”,  en die  het schrijven van een echte “familiegeschiedenis” mogelijk maakt.
       De Handleiding is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken, waarin na de basisbegrippen de diverse periodes: 19de-20ste eeuw en vóór 1800 met hun eigen bronnen en problemen aan de orde komen. Daarna wordt aandacht ge­schonken aan de diverse beroepsgroepen en de specifieke pro­blemen die een onderzoek kunnen belemmeren of juist boeiender maken. Een bijgewerkt overzicht van adressen van archieven en organisaties en een zeer uitvoerige index besluiten het boek.

Wat maakt deze herdruk ook aantrekkelijk voor bezitters van de tweede druk?
De inhoud is aanzienlijk uitgebreid, wat al te merken is aan de omvangvergroting: van 240 naar 288 pagina's. Dat is te danken aan de uitgebreidere uitleg over diverse onderwerpen, de bijwerking van de literatuur en de opneming van voorbeeld­teksten, bijv. van inschrijvingen uit kerkregisters. Daarbij komt nog dat het boek nog rijker is geïllustreerd dan de vorige druk, met zelfs enkele afbeeldingen in kleur. De harde kaft is uiteraard gebleven!

Kortom, deze herdruk mag in de boekenkast van geen enkele Limburgse genealoog ontbreken! Door zijn handige formaat past hij trouwens in elke aktentas!

Zakelijke gegevens:
Uitgevers:                          

Stichting Vrienden van het Rijksarchief in Limburg, Maastricht
Stichting Limburgs Genealogisch Archief, Geleen
Formaat: 16,5 x 24 cm

Omvang :

288 pagina's.
Illustraties: circa 130 foto's en tekeningen

Bindwijze:

gebonden, in harde, bedrukte kaft
Produktie: Datawyse, Maastricht
ISBN:  90 5291 079 0

Prijs:
De prijs bij voorintekening tot 1 juli 2005 bedraagt bij afhalen € 25. Na 1 juli 2005 wordt deze prijs verhoogd tot € 30. Bij toezen­ding worden beide bedragen verhoogd met € 4 be­zorgkosten.

Bestelwijze:
Exemplaren kunnen nu al besteld worden door storting of overschrijving van het verschuldigde bedrag op girorekening 593490 t.n.v. Stichting Limburgs Genealo­gisch Archief te Geleen,  met ver­melding van “... exem­plaren Limburgse Voorouders”.

Belgische inschrijvers kunnen het verschuldigde bedrag ook overschrij­ven op de Belgische post-rekening 000-1650758-12 t.n.v. Jozef Hoen, Wilhelminastraat 16-27, NL-6131 KN Sittard.

Duitse inschrijvers kunnen het verschuldigde bedrag overschrijven op rekening 375884-504, Postgiro-amt Köln, Ban­kleitzahl 370 100 50 t.n.v. J. Hoen, Wilhelminastraat  16-27, NL-6131 KN Sittard.

Afhalen tegen contante betaling is mogelijk ten huize van de secretaris, Wilhelminastraat 16-27, 6131 KN Sittard, maar dan uitsluitend op woensdag 23 maart of woensdag 13 april 2005 van 14.00 - 17.00 uur.  Wie  verhinderd is op een van beide dagen, kan telefonisch een afspraak maken (046-4373876).

Andere uitgaven van het LGA
Limburgse voorouders
Uit het duister van het verleden